Bjørnafjorden kommune Fusa bu-og behandlingssenter

Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) søker etter deg som har eit hjarta for eldreomsorg, ynskjer ein god arbeidsplass og faglege utfordringar.

Helgestillingar

Er du vår nye kollega?

Ved Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) er det ledig fleire faste helgestillingar.  
Stillingane er i turnus og varierer frå 13 - 20%.

Arbeidsstad
Fast helgestilling ved dei ulike avdelingane våre på FBBS.

Miljøavdeling for personar med demens
Buavdeling somatisk
Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Ynskjer du å bli ein del av vårt arbeidsmiljø og bli vår nye kollega er du hjarteleg velkommen som søkar.

Dersom du har spesielle ønskjer for avdeling, er det viktig at du set dei opp i prioritert rekkefølgje i søknaden.
Helgestilling består av arbeid 2. kvar eller 3. kvar helg. Skriv gjerne i søknad kva du ynskjer.

Tilsetjing blir gjort fortløpande så vi oppmodar deg om å senda inn søknaden din snarast.

Arbeidsoppgåver

  • Pleie og omsorgsoppgåver.
  • Aktivisering og praktisk hjelp til pasientar og bebuarar i institusjon.
  • Måltid / kjøkkenarbeid.

Kvalifikasjonar og eigenskapar
Til helgestillingar ønskjer vi særleg å rekruttere deg som er student innan helse og sosialfagleg utdanning. Andre søkjarar med relevant utdanning eller erfaring vil også bli vurdert.
Me søkjer også deg som er ufaglært, men har interesse for å jobbe med menneske, og som på sikt kunne tenke deg å ta ei relevant utdanning.

Vi søkjer etter: sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan helsefag, pleiemedarbeidarar

Du er bevisst dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk.
Du er fleksibel, samarbeidsvillig, har gode kommunikasjonsevner og godt humør.
Du kan jobba både sjølvstendig og i godt samarbeid med andre.
Gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg.

Me vil prioritere dei som er over 18 år, men alle vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent.
Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Vi tilbyr:

  • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.
  • Spennande og engasjert fagmiljø.
  • God opplæring i aktuell avdeling.
  • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
  • Løn etter gjeldande avtalar, med eigen avlønning for studentar med relevant utdanning.
  • Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

Del på:

Referansenummer:

22/3188

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Sektor:

Helse og velferd

Stillingsnivå:

Helsefagarbeidar

Stillingstype:

Helgestilling

Søknadsfrist:

01.09.2022

Tiltreding:

fortløpande

Arbeidsstad:

FBBS

Kontaktpersonar:

Anne Martha Oma

mob: +47 468 43 558

Eirin Bergheim

mob: +47 911 97 867

Lene Tveit

mob: +47 911 97 463

Monica Vindenes Bolstad

tlf: +47 56 58 02 26

Adresse:

Leitet 28 5640 Eikelandsosen

Kontorlokalisering: