Bjørnafjorden kommune Tilrettelagte tenester for barn og unge

Fagarbeidar natt 60 % fast

Ledig fast 60 % stilling på natt, frå snarast.

Arbeidsstad
Varafjell avlastningssenter er kommunen sitt avlastingstilbod til foreldre med  barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Avlastningssenter ligg strategisk plassert i Industrivegen, nær idrettsanlegget på Kuventræ.

Arbeidsoppgåver
Det er behov for tilsyn, stell, pleie og omsorg.
Stillinga er for tida knytt opp mot tenestemottakarar på Varafjell avlastningssenter 
Du skal yte eit heilskapleg og fagleg omsorgstilbod til tenestemottakarane. I funksjonen inngår førebygging, habilitering og rehabilitering. 

Stillinga er i turnus med f.t arbeid kvar 3.helg.

Kvalifikasjonar
Fagarbeidar med autorisasjon som helsefagarbeidar / barne- og ungdomsarbeidar, men søkjarar under helsefagleg utdanning eller relevant høgskuleutdanning er og ønskjeleg.
Det vert lagt stor vekt på dine personlege eigenskapar, og kjennskap til brukargruppa er ein fordel. 

 • skaper gode relasjoner, tillit og tryggleik
 • ønskjer å vera ein del av eit spanande arbeidsmiljø
 • ønskjer utfordringar
 • er oppteken av å ivareta borna som om dei er dine eigne
 • er sjølvstendig og og har opparbeida deg gode samarbeidsevner
 • lyttar med respekt

På bakgrunn av dine gode faglege og etiske verdiar, er nettopp du den vi treng for å kunne gje barnet eit godt heilhetleg tilbod.

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Løn etter gjeldande avtalar
 • Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen

Del på:

Referansenummer:

22/4725

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Natt

Sektor:

Helse og velferd

Stillingsnivå:

Fagarbeidar

Stillingstype:

Fast

Søknadsfrist:

01.07.2022

Tiltreding:

snarast

Arbeidsstad:

Varafjell avlastning

Adresse:

Industrivegen 88 5210 Os

Kontorlokalisering: