Bjørnafjorden kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Landbrukskontoret
Arbeidsstad:
Bjørnafjorden Landbrukskontor
Søknadsfrist:
18.08.2021
Avdeling:
Fusa ungdomsskule
Arbeidsstad:
Fusa ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Fusa ungdomsskule
Arbeidsstad:
Fusa ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Strandvik barnehage
Arbeidsstad:
Strandvik barnehage
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Os ungdomsskule
Arbeidsstad:
Os ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Borgafjellet barneskule
Arbeidsstad:
Borgafjellet barneskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Kultureininga
Arbeidsstad:
Bjørnafjorden bibliotek
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Bustad -og flyktningtenesta
Arbeidsstad:
Bustad- og flyktningtenesta
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidsstad:
Eikelandsosen
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Luranetunet bu- og behandlingsssenter
Søknadsfrist:
31.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Miljøavdelinga
Søknadsfrist:
23.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Buavdeling I og II
Søknadsfrist:
16.08.2021
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidsstad:
Vartun oppfølgingsteneste
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Luranetunet bu- og behandlingsssenter
Søknadsfrist:
06.08.2021
Avdeling:
Heimetenester Os
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
20.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
22.08.2021
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Arbeidsstad:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Søknadsfrist:
15.12.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Luranetunet
Søknadsfrist:
30.11.2021
Avdeling:
Heimetenester Os
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:

Logg inn med passord

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.