Bjørnafjorden kommune

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Kultureininga
Arbeidsstad:
Kultur
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Eining for barn, unge og familiar
Arbeidsstad:
Flyktningtenesta
Søknadsfrist:
07.06.2022
Avdeling:
Fusa barneskule
Arbeidsstad:
Fusa skule og SFO
Søknadsfrist:
07.06.2022
Avdeling:
Eining for barn, unge og familiar
Arbeidsstad:
Oppvekst
Søknadsfrist:
12.06.2022
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
gruppe 2 Eikelandsosen
Søknadsfrist:
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
gruppe 2 Eikelandsosen
Søknadsfrist:
06.06.2022
Avdeling:
Oppvekst
Arbeidsstad:
Oppvekst
Søknadsfrist:
06.06.2022
Avdeling:
Barneverntenesta
Arbeidsstad:
Barneverntenesta
Søknadsfrist:
06.06.2022
Avdeling:
Os barneskule
Arbeidsstad:
Os barneskule
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Samfunnsutvikling
Arbeidsstad:
Samfunnsutvikling
Søknadsfrist:
05.06.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Hellemyra bufellesskap
Søknadsfrist:
03.06.2022
Avdeling:
Os ungdomsskule
Arbeidsstad:
Os ungdomsskule
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Strøno barneskule
Arbeidsstad:
Strøno barneskule og SFO
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidsstad:
Avd.bufellesskap psykisk helse
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Ambulerande miljøtenester
Søknadsfrist:
03.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidsstad:
Avd.psykisk helse
Søknadsfrist:
06.06.2022
Avdeling:
Prosjekteininga
Arbeidsstad:
Prosjekteininga
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Bolig Moberg og Kuhnletunet rekke 1
Søknadsfrist:
27.05.2022
Avdeling:
Kommunedirektøren - stab&støtte
Arbeidsstad:
Rådhuset i Bjornafjorden kommune
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
FBBS
Søknadsfrist:
01.09.2022
Avdeling:
Søfteland barneskule
Arbeidsstad:
Søfteland barneskule/SFO
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Heimetenester Os
Arbeidsstad:
Heimetestester Os
Søknadsfrist:
25.05.2022
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
gruppe 2 Eikelandsosen
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidsstad:
Psykisk helse og rustenester
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Alle bufellesskap
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidsstad:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
Fortløpande
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Arbeidsstad:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidsstad:
Avdelingar i pleie og omsorgstenesta
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Arbeidsstad:
Varafjell avlastning
Søknadsfrist:
Fortløpande
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidsstad:
Baldersheim/Eikelandsosen
Søknadsfrist:
snarast
Avdeling:
Barnehagane
Arbeidsstad:
Barnehagane i Bjørnafjorden kommune
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Skulane
Arbeidsstad:
Skulane i Bjørnafjorden kommune
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Skulane
Arbeidsstad:
Skulane i Bjørnafjorden kommune
Søknadsfrist:
31.05.2022

Logg inn med passord

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.