Bjørnafjorden kommune Heimetenester Os

Sjukepleiar

Har du eit hjarta for eldreomsorg, ønsker ein god arbeidsplass og faglege utfordringar? Då kan du vera den rette for oss!

Heimetenester Os har ledig fast stilling i 80% frå 01.09.2022
Stillinga er i turnus med arbeid på helg etter gjeldande turnusavtale. 

Arbeidsstad:
Pleie og omsorg, Heimetenester Os

Arbeidsoppgåver:
- Utøva klinisk sjukepleie som sikrar kvalitet og at brukarane sine rettar vert teken i vare.
- Delta i utarbeiding av gode system og rutinar på natt.
- Dokumentera helsehjelp i Profil.
- Samarbeide med og rettleie yrkesgrupper innan eige fagområde.
- Samarbeida med brukarar, pårørande, og andre helsetenester.
- Ansvarleg for å halda seg fagleg oppdatert.

Kvalifikasjonar:
- Autorisasjon som sjukepleiar.

- Førarkort kl. B.
- Søkjarar utanfor Norden må legge fram dokumentasjon på gode norskkunnskapar
  og gjennomført norsktest B1/B2 nivå.
- Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent.

Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.
Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Vi tilbyr:
Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø

Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Løn etter gjeldande avtaler

Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.  

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

 Vi vil aldri be søkar om å oppgi Bank-ID i søknadsprosessen.

Del på:

Referansenummer:

22/4658

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Sektor:

Helse og velferd

Stillingsnivå:

Sjukepleiar

Stillingstype:

Deltid

Søknadsfrist:

18.08.2022

Tiltreding:

01.09.2022

Arbeidsstad:

Heimetestester Os

Kontaktpersonar:

Katrine Mæland

tlf: +47 56 57 55 72

Adresse:

Holen 1 5200 OS

Kontorlokalisering: