Bjørnafjorden kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Landbrukskontoret
Arbeidssted:
Bjørnafjorden Landbrukskontor
Søknadsfrist:
18.08.2021
Avdeling:
Fusa ungdomsskule
Arbeidssted:
Fusa ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Fusa ungdomsskule
Arbeidssted:
Fusa ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Strandvik barnehage
Arbeidssted:
Strandvik barnehage
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Os ungdomsskule
Arbeidssted:
Os ungdomsskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Borgafjellet barneskule
Arbeidssted:
Borgafjellet barneskule
Søknadsfrist:
04.08.2021
Avdeling:
Kultureininga
Arbeidssted:
Bjørnafjorden bibliotek
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Bustad -og flyktningtenesta
Arbeidssted:
Bustad- og flyktningtenesta
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidssted:
Eikelandsosen
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidssted:
Luranetunet bu- og behandlingsssenter
Søknadsfrist:
31.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidssted:
Miljøavdelinga
Søknadsfrist:
23.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidssted:
Buavdeling I og II
Søknadsfrist:
16.08.2021
Avdeling:
Psykisk helse og rustenester
Arbeidssted:
Vartun oppfølgingsteneste
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
15.08.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidssted:
Luranetunet bu- og behandlingsssenter
Søknadsfrist:
06.08.2021
Avdeling:
Heimetenester Os
Arbeidssted:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
20.08.2021
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidssted:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
22.08.2021
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Arbeidssted:
Tilrettelagte tenester for barn og unge
Søknadsfrist:
15.12.2021
Avdeling:
Luranetunet bu -og behandlingssenter
Arbeidssted:
Luranetunet
Søknadsfrist:
30.11.2021
Avdeling:
Heimetenester Os
Arbeidssted:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Tilrettelagte tenester for vaksne
Arbeidssted:
Alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Heimetenester Eikelandsosen
Arbeidssted:
alle avdelingar
Søknadsfrist:
Avdeling:
Fusa bu-og behandlingssenter
Arbeidssted:
alle avdelingar
Søknadsfrist:

Logg inn med passord

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.